Lektury filologia polska 2 rok

Lektury podstawowe filologia polska 2 rok:

Powieść o porcelanie. Inne spojrzenie na „Hanemanna” Stefana Chwina. W zbiorze: Literatura polska 1990- Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 2, s. 266-
A. Sosnowski: Współczesność Zadury. W: tegoż: Najryzykowniej. Wrocław 2007, s. 30-36; J. Kornhauser: Bohdana Zadury kłopoty wychowawcze. W: tegoż: Poezja i codzienność. Kraków 2003, s. 212-
P. Śliwiński: Wiersze graniczne. W: tegoż: Przygody z wolnością. Uwagi i poezji współczesnej. Kraków 2002, s.142-149; J. Orska: Co robi z nami historia literatury? W: tejże: Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989- Kraków 2006, s. 113-
Sz. Wróbel: Praca łączniczki, praca pamięci, zabawa chłopców. „Twórczość” 2006, nr 8, s. 39-
Michał Witkowski: Lubiewo [2005] lub Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej [2007] proponowana literatura: W. Rusinek: Estetyka i rozkład. O świecie przedstawionym Michała Witkowskiego. „FA-art” 2008, nr 2-3, s. 180-
Tomasz Różycki: Wiersze [2004]; Dwanaście stacji [2005]; Kolonie [2006].
A. Świeściak: Ironiczna nostalgia. „Dekada Literacka” 2004, nr 5-6; tejże: Ironiczna nostalgia; Opowieść postkolonialna. W: tejże: Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001-2010). Mikołów 2010, s. 114-118, 157-
Marek Bieńczyk: Terminal [1994] lub Tworki [1999] J. Cembrowska: Smak powieści. O „Terminalu” Marka Bieńczyka. W zbiorze: Literatura polska 1990- Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 2, s. 327-350;
Marcin Sendecki: Z wysokości [1992]; Opisy przyrody [2002]; Trap [2008]. proponowana literatura: M. Stala: Będzie święto, będziemy jeść ciastka. W: tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, s. 230-233; M. Stala, Dotknięcie ziemi. O jednym wierszu Marcina Sendeckiego (tamże); J. Łukasiewicz, Widoki z drugiego. W: tegoż, Ruchome cele, s. 207-210; J. Gutorow, Marcin Sendecki. Notatki. W: tegoż: Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, s. 201-
J. Gutorow: Dwa razy o Andrzeju Sosnowskim. W: tegoż: Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kraków 2003, s. 179-188; T. Pióro: Czas to biurokracja, którą tworzą wszyscy. W zbiorze: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Pod red. G. Jankowicza. Kraków 2003, s. 107-
Andrzej Sosnowski: Życie na Korei [1992], Sezon na Helu [1994], Konwój. Opera [1999], Po tęczy [2007].
Bohdan Zadura: Prześwietlone zdjęcia [1990], Kaszel w lipcu [2000], Poematy [2001], Kopiec kreta [2004].
Magdalena Tulli: Tryby [2003] proponowana literatura: A. Węgrzyniak: W trybach Magdaleny Tulli. W zbiorze: Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku Pod red. D. Nowackiego i K. Uniłowskiego. Katowice 2007, s. 152-166; K. Krowiranda: „Słowami da się wprawić w ruch wszystko”. O podmiocie i innych elementach świata przedstawionego w „Trybach” Magdaleny Tulli. W zbiorze: Podmiot i tekst w literaturze XX wieku. Warsztaty interpretacyjne. Red. H. Gosk, A. Zieniewicz przy współpracy K. Krowirandy i Ż. Nalewajk. Warszawa 2006, s. 278-
Andrzej Stasiuk: Dukla [1997] lub Jadąc do Babadag [2004] proponowana literatura: P. Czapliński: Gnostycki traktat opisowy. „Kresy” 1998, nr 1, s. 141-148; W. Browarny: Meta-Dukla albo mimesis procesu twórczego. Wątek autorefleksyjny w prozie Andrzeja Stasiuka. „Dykcja”, nr 9-10 [1998], s. 103-
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: Nenia i inne wiersze [1990]; Młodzieniec o wzorowych obyczajach [1994]; Poezja jako miejsce na ziemi 1988-2003 [2006]; Piosenka o zależnościach i uzależnieniach [2008] proponowana literatura: G. Jankowicz: Alegoria (Dycki). „Studium” 2005 nr 2, s. 128-134; A. Sosnowski: Liryzm Dyckiego. W: tegoż: Najryzykowniej. Wrocław 2007, s. 10-
A. Morawiec: Holokaust i postmodernizm. O „Tworkach” Marka Bieńczyka. „Ruch Literacki” 2005, nr
Dorota Masłowska: Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną [2002] lub Paw Królowej [2005] proponowana literatura: Z. Mitosek: Opracowanie do rzeczywistości. W: tejże: Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej. Kraków 2003, s. 331-
Marcin Świetlicki: Zimne kraje [1992]; Schizma [1999]; Pieśni profana [1998].
Stefan Chwin: Hanemann [1995] proponowana literatura: P. Czapliński: O kruchości istnienia. W: tegoż: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, s. 192-219; P. Pietrych:
Darek Foks: Co robi łączniczka [2005 – wspólnie z Z. Liberą]; Przecena map [2005]; Ustalenia z Maastricht [2006].

Lektury Młoda Polska

Lektury Młoda Polska oraz teksty i opracowania krytyczne:

Wacław ROLICZ-LIEDER: Wybór poezji. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków [Biblioteka Poezji Młodej Polski]
Władysław Stanisław REYMONT: Komediantka. [W:] Pisma. Oprac. A. Bar. T. Warszawa
Adolf NOWACZYŃSKI: Wielki Fryderyk. Oprac. A. Hutnikiewicz. Wrocław [BN I, 241]
Stanisław WYSPIAŃSKI: Wesele. Wyd. Oprac. J. Nowakowski. Wrocław [BN I, 218]
Maria PODRAZA-KWIATKOWSKA: Literatura Młodej Polski. Warszawa
Tadeusz MICIŃSKI: Kniaź Patiomkin. [W:] Utwory dramatyczne. Oprac. T. Wróblewska. T. Kraków 1996; W mrokach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu. [W:] Utwory dramatyczne. Oprac. T. Wróblewska. T. Kraków
Bolesław LEŚMIAN: Poezje wybrane. Oprac. J. Trznadel. Wyd. Wrocław [BN I, 217]
Hanna FILIPKOWSKA: Tułacze i wędrowcy. [W:] Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej. Kraków
Adolf NOWACZYŃSKI: Dom kalek. Cyrce Mańkowska. Prawo mimicry. [W:] Małpie zwierciadło. Wybór pism satyrycznych. Wyb. T. Weiss. T. Kraków
Krystyna KŁOSIŃSKA: Powieści o „wieku nerwowym”. Katowice
Stanisław WYSPIAŃSKI: Studium o „Hamlecie”. [W:] Dzieła zebrane. Pod red. L. Płoszewskiego. T. Kraków
Wacław BERENT: Ozimina. Oprac. M. Głowiński. Wrocław [BN I, 213]
Andrzej STRUG: Ludzie podziemni. Warszawa
Wacław BERENT: Próchno. Oprac. J. Paszek. Wrocław [BN I, 234]
Antologia liryki Młodej Polski. Oprac. I. Sikora. Wrocław (po kilkanaście wierszy z każdego działu)
Józef JEDLICZ: Utwory wybrane. Oprac. A. Czabanowska-Wróbel. Kraków [Biblioteka Poezji Młodej Polski]
Stefan ŻEROMSKI: Wybór opowiadań. Oprac. A. Hutnikiewicz. Wrocław [BN I, 273]
Karol IRZYKOWSKI: Pałuba. Sny Marii Dunin. Oprac. A. Budrecka. Wrocław [BN I, 240]
Ignacy DĄBROWSKI: Śmierć. Kraków
Kazimierz PRZERWA-TETMAJER: Na skalnym Podhalu. Kraków (3 opowiadania)
Edward LESZCZYŃSKI: Wybór poezji. Oprac. H. Filipkowska. Kraków [Biblioteka Poezji Młodej Polski]
Włodzimierz PERZYŃSKI: Szczęście Frania. [W:] Wybór komedii. Oprac. L. Eustachiewicz. Wrocław [BN I, 237]
Stefan ŻEROMSKI: Róża. [W:] Dzieła. Pod red. H. Markiewicza. S. T. Warszawa
Stefan ŻEROMSKI: Popioły. [W:] Dzieła. Pod red. H. Markiewicza. S. T. 4- Warszawa
Poezje. Wyb. J. Z. Jakubowski. Wyd. Warszawa
Władysław Stanisław REYMONT: Ziemia obiecana. Oprac. M. Popiel. Wrocław [BN I, 286]
Kazimierz PRZERWA-TETMAJER: Poezje wybrane. Wyd. Oprac. J. Krzyżanowski. Wrocław [BN I, 123]
Tadeusz ŻELEŃSKI BOY: Znaszli ten kraj?… (Cyganeria krakowska) oraz inne wspomnienia o Krakowie. (Wybór). Wyb. T. Weiss. Wrocław [BN I, 246]
Stefan ŻEROMSKI: Wierna rzeka. Oprac. J. Adamczyk. Wrocław [BN I, 232]
Ludwik SZCZEPAŃSKI: Poezje wybrane. Oprac. A. Nowakowski. Kraków [Biblioteka Poezji Młodej Polski]
Roman JAWORSKI: Historie maniaków. Kraków
Hanna FILIPKOWSKA: Poezja religijna Młodej Polski. [W:] Polska liryka religijna. Pod red. S. Sawickiego i P. Nowaczyńskiego. Lublin
Tadeusz ŻELEŃSKI BOY: Słówka. Wyb. T. Weiss. Wrocław [BN I, 255] (wybór)
Lucjan RYDEL: Zaczarowane koło. [W:] Wybór dramatów. Oprac. L. Tatarowski. Wrocław [BN I, 247]
Adolf NOWACZYŃSKI: Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia. Brat Albert. Wstęp, opracowanie i komentarze. J. A. Malik. Lublin
Stanisław WYSPIAŃSKI: Wyzwolenie. Oprac. A. Łempicka. Wrocław [BN I, 200]
Jan KASPROWICZ: O bohaterskim koniu i walącym się domie. Oprac. J. J. Lipski. Warszawa
Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. S. : Literatura okresu Młodej Polski. T. 1-
Karol Hubert ROSTWOROWSKI: Judasz z Kariothu. [W:] Wybór dramatów. Oprac. J. Popiel. Wrocław [BN I, 281]
Kazimierz PRZERWA-TETMAJER: Ksiądz Piotr. Warszawa [b.r.w.]
Stefan ŻEROMSKI: Dzienniki. (Wybór). Oprac. J. Kądziela. Wrocław [BN I, 238]
Jan KASPROWICZ: Wybór poezji. Wyd. 3 rozszerzone. Oprac. J. J. Lipski. Wrocław [BN I, 120] (tu: „Hymny”: Dies irae, Święty Boże, Moja pieśń wieczorna,
Stanisław PRZYBYSZEWSKI: Dzieci szatana. Lwów
Tadeusz MICIŃSKI: Poezje. Oprac. J. Prokop. Kraków [Biblioteka Poezji Młodej Polski]
Władysław Stanisław REYMONT: Chłopi. Oprac. F. Ziejka. T. 1- Wrocław [BN I, 279]
Michał GŁOWIŃSKI: Ekspresja i empatia. Kraków
Stefan ŻEROMSKI: Syzyfowe prace. Oprac. A. Hutnikiewicz. Wrocław [BN I, 216]
Stanisław PRZYBYSZEWSKI: Wybór pism. Oprac. R. Taborski. Wrocław [BN I, 190] (wybrane teksty)
Stefan ŻEROMSKI: Uroda życia. Oprac. S. Pigoń. Warszawa
Teresa WALAS: Ku otchłani. (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). Kraków
Adolf NOWACZYŃSKI: Gladiolus tavernalis. Histeryczny histrion. [W:] Małpie zwierciadło. Wybór pism satyrycznych. Wyb. T. Weiss. T. Kraków
Stanisław PRZYBYSZEWSKI: Śnieg. Warszawa
Leopold STAFF: Wybór poezji. Wyd. Wyb. M. Jastrun. Wrocław [BN I, 181] (tu wiersze z tomów: Sny o potędze, Dzień duszy)
Stanisław WYSPIAŃSKI: Klątwa. [W:] Dzieła zebrane. Pod red. L. Płoszewskiego. T. Kraków 1958; Sędziowie. [W:] Dzieła zebrane. Pod red. L. Płoszewskiego. T. Kraków
Roman TABORSKI: Życie literackie młodopolskiej Warszawy. Warszawa
Stanisław WYSPIAŃSKI: Noc listopadowa. [W:] Dramaty o powstaniu listopadowym. Oprac. J. Nowakowski. Wrocław [BN I, 193]
Andrzej STRUG: Zakopanoptikon czyli kronika czterdziestu dziewięciu dni deszczowych w Zakopanem. Oprac. R. Hennel. Kraków
Stanisław BRZOZOWSKI: Eseje i studia o literaturze. Wyb. i oprac. H. Markiewicz. T. Wrocław [BN I, 258] (tu: Współczesna powieść polska; Współczesna krytyka literacka w Polsce.)
Tadeusz MICIŃSKI: Nietota. Powieść z tajemnej księgi Tatr. Kraków 2002 (lub Warszawa 2004).
Andrzej Z. MAKOWIECKI: Młodopolski portret artysty. Warszawa
Tomasz WEISS: Cyganeria Młodej Polski. Kraków
Maria Egipcjanka, Hymn Świętego Franciszka; wybór wierszy z tomów: Krzak dzikiej róży, Księga ubogich)
Julian KRZYŻANOWSKI: Neoromantyzm polski. Wrocław
Artur HUTNIKIEWICZ: Młoda Polska. Warszawa
Maria PODRAZA-KWIATKOWSKA: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Wyd. Kraków
Jan August KISIELEWSKI: Dramaty. Oprac. R. Taborski. Wrocław [BN I, 196] (tu: Karykatury, W sieci)
Jerzy ŻUŁAWSKI: Na srebrnym globie. Rękopis z księżyca. Kraków
Maria KOMORNICKA: Utwory poetyckie prozą i wierszem. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków [Biblioteka Poezji Młodej Polski]
Ludwik Stanisław LICIŃSKI: Halucynacje. Z pamiętnika włóczęgi. Oprac. T. Lewandowski. Kraków
Stanisław WYSPIAŃSKI: Akropolis. Oprac. E. Miodońska-Brookes. Wrocław [BN I, 250]
Tadeusz RITTNER: W małym domku. Oprac. Z. Raszewski. Wrocław [BN I, 116]
Kazimierz WYKA: Młoda Polska. T. : Modernizm polski. Kraków
Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Wyd. Wrocław [BN I, 212] (tu: Stanisław Przybyszewski: Confiteor oraz O nową sztukę;Artur Górski: Młoda Polska; Zenon Przesmycki: Walka ze sztuką oraz O symbolu i symbolizmie; Karol Irzykowski: Dwie rewolucje; Cezary Jellenta, Maria Komornicka, Wacław Nałkowski: Forpoczty)
Wacław BERENT: Żywe kamienie. Oprac. M. Popiel. Wrocław [BN I, 280]
Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. S. : Literatura Młodej Polski. T. : Jan Kasprowicz. T. : Stanisław Wyspiański. T. : Żeromski, Reymont.
Aszantka. [W:] Wybór komedii. Oprac. L. Eustachiewicz. Wrocław [BN I, 237]; Lekkomyślna siostra. [W:] Wybór komedii. Oprac. L. Eustachiewicz. Wrocław [BN I, 237]
Stanisław WYSPIAŃSKI: Warszawianka. [W:] Dramaty o powstaniu listopadowym. Oprac. J. Nowakowski. Wrocław [BN I, 193]
Ryszard NYCZ: Język modernizmu. Warszawa
Władysław ORKAN: W Roztokach. Oprac. S. Pigoń. Wrocław [BN I, 188]; Drzewiej. [W:] Dzieła. Pod red. S. Pigonia. T. Kraków
Stefan ŻEROMSKI: Ludzie bezdomni. Oprac. I. Maciejewska. Wrocław [BN I, 254]
Michał GŁOWIŃSKI: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Wyd. [W:] Prace wybrane. T. Kraków
Maria PODRAZA-KWIATKOWSKA: [Wstęp do:] Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Wyd. Wrocław [BN I, 212]
Stanisław WYSPIAŃSKI: Bolesław Śmiały. Oprac. J. Nowakowski. Wrocław [BN I, 198]
Lesław EUSTACHIEWICZ: Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890- Wyd. Warszawa
Maria PODRAZA-KWIATKOWSKA: Przełomowe znaczenie literatury Młodej Polski. [W tejże:] Somnambulicy – dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Kraków

Lektury pozytywizm

Lektury pozytywizm oraz teksty i opracowania krytyczne:

Gabriela ZAPOLSKA: Moralność pani Dulskiej. Oprac. T. Weiss. Wrocław [BN I, 187]
Henryk SIENKIEWICZ: O naturalizmie w powieści, O powieści historycznej [W:] Dzieła. Pod red. J. Krzyżanowskiego.
Adolf DYGASIŃSKI: Wybór opowiadań. [W:] Pisma wybrane. Pod red. B. Horodyskiego. T. 6, 8, Warszawa 1949-
Bolesław PRUS: Anielka. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa
Bolesław PRUS: Omyłka. Oprac. J. Kulczycka-Saloni. Warszawa
Ignacy MACIEJOWSKI (SEWER): Matka. [W:] Dzieła wybrane. Oprac. S. Frybes. T. Kraków
Józef BLIZIŃSKI: Pan Damazy. Oprac. J. Garbaczowska. Wrocław [BN I, 38]
Aleksander ŚWIĘTOCHOWSKI: Wybór pism krytycznoliterackich. Oprac. M. Brykalska i S. Sandler. Warszawa (tu artykuły publicystyczne: My i wy, Pasożyty literackie, Pleśń społeczna i literacka)
Henryk MARKIEWICZ: Literatura okresu pozytywizmu w perspektywie polskiej i światowej. [W:] Przekroje i zbliżenia. Warszawa
Zygmunt SZWEYKOWSKI: Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. Warszawa
Jan LAM: Głowy do pozłoty. Oprac. S. Frybes. Wrocław [BN I, 148]; Wielki świat Capowic. Kraków ; Koroniarz w Galicji. Oprac. S. Frybes. Wrocław [BN I, 173]
Maria KONOPNICKA: Nowele. Oprac. A. Brodzka. T. 1- Warszawa 1974- (np.: Martwa natura, Banasiowa, Na werandzie, Nasza szkapa, Panna Florentyna, Obrazki więzienne, Jak Suzin zginął, Na normandzkim brzegu, Miłosierdzie gminy i inne)
Gabriela ZAPOLSKA: Ich czworo. Oprac. T. Weiss. Wrocław [BN I, 219]
Ignacy MACIEJOWSKI (SEWER): Bajecznie kolorowa. [W:] Dzieła wybrane. Oprac. S. Frybes. T. Kraków
Antoni SYGIETYŃSKI: Gustaw Flaubert. [W:] Pisma krytycznoliterackie. Oprac. T. Weiss. T. 1- Kraków
Eliza ORZESZKOWA: Ad astra. [W:] Pisma zebrane. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. Warszawa
Eliza ORZESZKOWA: wybrane nowele [w tym 2 ze zbioru Melancholicy],
Eliza ORZESZKOWA: Mirtala. [W:] Pisma zebrane. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. Warszawa
Maria KONOPNICKA: Poezje. Oprac. A. Brodzka. Warszawa [21967; 31969] (po kilkanaście wierszy z każdego cyklu, w tym: Linie i dźwięki, Italia, Ludziom i chwilom, Głosy ciszy],
Bolesław PRUS: Faraon. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa
Stanisław WITKIEWICZ: Na przełęczy. Oprac. R. Hennel. T. 1- Kraków
Aneta MAZUR: Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie II połowy XIX wieku. Opole
Henryk SIENKIEWICZ: Pan Wołodyjowski. Oprac. B. Mazan. Wrocław [Nasza Biblioteka]
Stanisław FITA: „Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa. [W:] Proza polska w kręgu religijnych inspiracji. Red. M. Jasińska- Wojtkowska, K. Dybciak. Lublin
Artur GRUSZECKI: Tuzy. Warszawa 1954; Krety. Warszawa
Stanisław WITKIEWICZ: Mickiewicz jako kolorysta [W:] Sztuka i krytyka u nas. Kraków
Bolesław PRUS: Emancypantki. [W:] Pisma. Pod red. Z. Szweykowskiego. T. 14- Warszawa 1949-
Henryk SIENKIEWICZ: Wybór nowel i opowiadań. Oprac. T. Bujnicki. Wrocław [BN I, 231] (wybrane nowele, w tym: Wspomnienie z Maripozy, Niewola tatarska, Legenda żeglarska, Sachem, Dwie łąki i in.)
Adolf DYGASIŃSKI: Beldonek. [W:] Pisma wybrane. Pod red. B. Horodyskiego. T. Warszawa
Julian KRZYŻANOWSKI: Twórczość Henryka Sienkiewicza. Warszawa [21973; 31976]
Eliza ORZESZKOWA: Marta. [W:] Pisma zebrane. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. Warszawa
Rozbitki. Oprac. J. Garbaczowska. Wrocław [BN I, 143]
Wiktor GOMULICKI: Wiersze wybrane. Wyb. P. Hertz. Warszawa
Anna MARTUSZEWSKA: Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895). Wrocław
Bolesław PRUS: Opowiadania i nowele. Wybór. Oprac. T. Żabski. Wrocław [BN I, 291] (wybór nowel, w tym: Pleśń świata, Cienie, Z legend dawnego Egiptu, Sen, Z żywotów świętych, Kamizelka i inne)
Bolesław PRUS: Lalka. Oprac. J. Bachórz. Wyd. Wrocław [BN I, 262],
Wojtek Gandara. [W:] W kręgu Tatr. Cz. 1- Kraków
Henryk SIENKIEWICZ: Ogniem i mieczem. Oprac. B. Mazan. Wrocław [Nasza Biblioteka]
Eliza ORZESZKOWA: Nad Niemnem. Oprac. J. Bachórz. Wrocław [BN I, 291]
Henryk SIENKIEWICZ: Szkice węglem. [W:] Wybór nowel i opowiadań. Oprac. T. Bujnicki. Wrocław [BN I, 231]
Adolf DYGASIŃSKI: Zając. [W:] Pisma wybrane. Pod red. B. Horodyskiego. T. Warszawa
Adam SZYMAŃSKI: Szkice. Oprac. B. Burdziej. Kraków [Biblioteka Polska] (kilka szkiców do wyboru, np.: Srul z Lubartowa, Przewoźnik, Hanusia, Łzy)
Henryk SIENKIEWICZ: Listy z podróży do Ameryki. [W:] Pisma wybrane. T. Warszawa (wybór)
Stanisław FITA: Pokolenie Szkoły Głównej. Warszawa
Eliza Orzeszkowa: Argonauci. [W:] Pisma zebrane. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. Warszawa
Felicjan FALEŃSKI: Wybór utworów. Oprac. M. Grzędzielska. Wrocław [BN I, 202]
Eliza ORZESZKOWA: Gloria victis. [W:] Pisma zebrane. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. Warszawa
Henryk SIENKIEWICZ: Krzyżacy. Oprac. T. Bujnicki. Wrocław 1990 [BN I, 269]
Adam ASNYK: Wiersze wybrane. Wyb. J. Z. Jakubowski. Warszawa [Biblioteka Poezji i Prozy PIW lub z wydania w serii Biblioteka Narodowa]
Henryk MARKIEWICZ: Pozytywizm. Warszawa [31999]
Tadeusz BUDREWICZ: „Lalka”. Konteksty stylu. Kraków
Emil Zola. [W:] Pisma krytycznoliterackie. Oprac. T. Weiss. T. 1- Kraków
Henryk SIENKIEWICZ: Bez dogmatu. [W:] Pisma wybrane. T. Warszawa
Eliza ORZESZKOWA: Cham. Oprac. G. Borkowska. Kraków [Biblioteka Polska]
Barbara SKARGA: Polska myśl filozoficzna w okresie pozytywizmu. [W:] Filozofia i myśl społeczna w latach 1865- Cz. Oprac. A. Hochfeldowa i B. Skarga. Warszawa 1980, s. 9-
Aleksander ŚWIĘTOCHOWSKI: Nowele i opowiadania. Wybór. Oprac. S. Sandler. Wrocław [BN I, 185] (tu m.in.: Chawa Rubin, Klub szachistów, Asbe)
Gabriela ZAPOLSKA: Sezonowa miłość. [W:] Pisma wybrane. Pod red. J. Z. Jakubowskiego. T. Warszawa
Gabriela ZAPOLSKA: Menażeria ludzka. Warszawa
Michał BAŁUCKI: Typy i obrazki krakowskie. [W:] Pisma wybrane. T. Kraków
Jan TOMKOWSKI: Mój pozytywizm. Warszawa [Cz. : Pozytywizm i pozytywiści. Cz. : Religia. Cz. : Próby terapii.]
Maria KONOPNICKA: Pan Balcer w Brazylii. [W:] Pisma wybrane. Oprac. I. Śliwińska i S. R. Dobrowolski. T. Warszawa (kilka fragmentów)
Edward PIEŚCIKOWSKI: Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań
Tomasz SOBIERAJ: Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej. Poznań
Bolesław PRUS: Placówka. Powieść. Oprac. T. Żabski. Wrocław [BN I, 251]
Henryk MARKIEWICZ: Literatura pozytywizmu. Warszawa [31997]
Bolesław PRUS: Kroniki. Wyb. S. Fita. T. 1- Warszawa (wybrane teksty)
Eliza ORZESZKOWA: Meir Ezofowicz. [W:] Pisma zebrane. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 9- Warszawa
Bolesław PRUS: „Ogniem i mieczem”, powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza [W:] Pisma. Pod red. Z. Szweykowskiego. T. Warszawa
Antoni SYGIETYŃSKI: Na skałach Calvados. Kraków 1956; Wysadzony z siodła. Warszawa
Janina KULCZYCKA-SALONI: Życie literackie Warszawy w latach 1864- Warszawa
Stanisław WITKIEWICZ: Zośka Galicka. [W:] W kręgu Tatr. Cz. 1- Kraków
Aleksander ŚWIĘTOCHOWSKI: Liberum veto. Oprac. M. Brykalska i S. Sandler. T. 1- Warszawa (fragmenty felietonów)
Henryk SIENKIEWICZ: Quo vadis? [W:] Pisma wybrane. T. Warszawa
Michał BAŁUCKI: Grube ryby. Oprac. T. Weiss. Wrocław [BN I, 236]
Dom otwarty. Oprac. T. Weiss. Wrocław [BN I, 236]
Henryk SIENKIEWICZ: Potop. Oprac. B. Mazan. Wrocław [Nasza Biblioteka]
Henryk SIENKIEWICZ: Rodzina Połanieckich. [W:] Pisma wybrane. T. Warszawa
Eliza ORZESZKOWA: Dziurdziowie. [W:] Pisma zebrane. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. Warszawa
Świat „Lalki”. 15 studiów. Lublin
Grażyna BORKOWSKA: Pozytywiści i inni. Warszawa
Jan LAM: Wybór kronik. Oprac. S. Frybes. Warszawa
Ewa PACZOSKA: „Lalka” czyli rozpad świata. Białystok